Home   Uncategorized   Věděli jste, že …

Věděli jste, že …

Věděli jste, že …

1) KAMI – zkrácená podoba slova kamarádka

2) U kořenů šintoismu stojí uctívání KAMI -  pojem nejvyššího boha, bohové vyššího i nižšího řádu, přírodní síly, inteligence zemřelí předkové i žijící lidé. Jednoduše se jedná o vše, co vzbuzuje podiv, nadšení, nejistotu nebo posvátnou hrůzu. Proto sem lze zařadit i přírodní jevy, hory, stromy, vodopády atd. Dokonce i řemeslné dovednosti, talenty a intuice mají svoje kořeny v této dimenzi zvané kami. Kami jsou všeobsáhlá, všudypřítomná, ale mohou se projevovat na určitých místech (souvislostech, časech…) rovněž se někteří lidé mohou stát prostředníky, skrze něž kami mluví.

3) původní název však vznikl ze zakladatelů hudebních kurzů – z počátečních slabik křestních jmen (Kateřina a Michal)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*